INFORMACJE: https://oslo.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/czynnosci_z_zakresu_stanu_cywilnego/aktzgonu/