W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 z późn. zm.).

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

KW

Powierzchnia

Położenie nieruchomości

Opis

Przeznaczenie

Termin zagospodarowania

Terminy wnoszenia opłat

Okres umowy

Wysokość czynszu

1.

działka nr cz. 13/4

PO1Z/00020076/0

224 m2

Krajenka – obręb 86

RIVa, Bp

uprawa warzyw

05.11.2020

do 31 lipca każdego roku

do 1 roku

0,06 zł/m2 netto

2.

działka nr cz. 13/4

PO1Z/00020076/0

30,00 m2

Krajenka – obręb 86

RIVa, Bp

grunt pod garaż konstrukcji nietrwałej

01.11.2020

do 10 każdego miesiąca

do 1 roku

0,96 zł/m2 netto

3.

działka nr cz. 13/4

PO1Z/00020076/0

12,77 m2

Krajenka – obręb 86

RIVa, Bp

cele składowe

01.11.2020

do 10 każdego miesiąca

do 1 roku

0,52 zł/m2 netto

4.

działka nr cz. 79/12

KW 19434

62 m2

Krajenka – obręb 85

Bp

uprawa warzyw

05.11.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

5.

działka nr 362/2

PO1Z/00020720/0

0,1637 ha

Głubczyn

Bz

nieodpłatna statutowa działalność organizacji pożytku publicznego

10.10.2020

do 10 każdego miesiąca

do 3 lat

1,00 zł netto

Najemca- Stowarzyszenie Pomocy Publicznej Szkole Podstawowej w Głubczynie