Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Śmiardowie Krajeńskim

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

Bezpośredni link do strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/586ac4c7-9600-4772-9fb4-99060950ecf3