Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 188 w m. Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I od km 5+335,29 do km 10+964