W sprawie:
nadania statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krajence

Data uchwały:
2007-04-27

Numer uchwały:
VII/38/07

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2007-06-12
Dz.Urz. Woj. Wielk. Nr 78. poz. 2059 z dnia 29.05.2007r.