W sprawie:
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Złotwie

Data uchwały:
2007-10-11

Numer uchwały:
XI/70/07

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2007-10-11