Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krajence ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:  pomoc kuchenna

Okres zatrudnienia pracownika: 16.09.2019r. – 30.06.2020r.

Obowiązki pracownika na stanowisku pracy:

1.     Przygotowywanie posiłków

2.     Wydawanie posiłków

3.     Prace porządkowe w pomieszczeniach kuchni i zapleczu kuchni

Wymagane kwalifikacje:

1.     Minimum zasadnicze wykształcenie

Mile widziane będą:

O wykształcenie w kierunku gastronomicznym

O doświadczenie na stanowisku pracy związanych z przygotowywaniem posiłków.

Wymagane dokumenty:

1.     Podanie

2.     Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie

3.     Kopia dokumentu potwierdzającego możliwość pracy na stanowiskach związanych z żywnością ( np. książeczka do celów sanitarno –epidemiologicznych)

4.     Inne dodatkowe dokumenty o kwalifikacjach lub doświadczeniu zawodowym.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krajence, ul. Polańskiego 3, do dnia 11.09.2019r. godz.13:00

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej      im. Marii Konopnickiej w Krajence,  tel. 672638000

Informacja o wynikach zostanie przekazana składającemu ofertę.