W sprawie:
uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Krajenka

Data uchwały:
2009-11-27

Numer uchwały:
Nr XXXVI/214/09

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2009-11-27