W sprawie:
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

Data uchwały:
2010-12-22

Numer uchwały:
III/8/10

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2010-12-22