W sprawie:
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi komunalne w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Data uchwały:
2011-01-27

Numer uchwały:
V/25/11

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
15.03.2011r.