W sprawie:
ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Krajenka miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

Data uchwały:
2011-03-24

Numer uchwały:
VI/32/2011

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie: