W sprawie:
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Krajenka

Data uchwały:
2011-06-30

Numer uchwały:
XI/76/2011

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2011-06-30
taryfy obowiązują od dnia 1 sierpnia 2011r. do 31 lipca 2012r.