W sprawie:
uchwała Nr XI/82/2011 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Data uchwały:
2011-06-30

Numer uchwały:
XI/82/2011

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2011-06-30