W sprawie:
w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku rolnym

Data uchwały:
2011-11-24

Numer uchwały:
XV/102/2011

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
ma zastosowanie od roku podatkowego 2012