W sprawie:
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez wła-ścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Data uchwały:
2012-03-29

Numer uchwały:
Nr XIX/125/2012

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie: