W sprawie:
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Krajenka

Data uchwały:
2012-06-18

Numer uchwały:
Nr XX/132/2012

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2012-06-18