W sprawie:
zmiany uchwały Nr XVI/126/08 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miej-scowości Skórka na lata 2007-2015

Data uchwały:
2012-08-17

Numer uchwały:
Nr XXII/151/2012

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2012-08-17