W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2012-10-25

Numer uchwały:
Nr XXV/164/2012

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2012-11-17 i ma zastosowanie do roku podatkowego 2013