W sprawie:
uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok

Data uchwały:
2012-10-25

Numer uchwały:
Nr XXV/168/2012

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2012-10-25