W sprawie:
ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025

Data uchwały:
2012-11-15

Numer uchwały:
294/2012

Podjęta przez:
Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka

Uchwała wchodzi w życie:
2012-11-15