W sprawie:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013

Data uchwały:
2012-12-17

Numer uchwały:
XXVI/176/2012

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2012-12-17