W sprawie:
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomny-mi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krajenka w 2013 roku

Data uchwały:
2013-01-31

Numer uchwały:
Nr XXVII/184/2013

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie: