W sprawie:
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Data uchwały:
2013-03-28

Numer uchwały:
Nr XXIX/199/2013

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2013-03-28