W sprawie:
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzyg-minnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

Data uchwały:
2013-05-22

Numer uchwały:
Nr XXX/202/2013

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2013-05-22