W sprawie:
ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Data uchwały:
2013-05-22

Numer uchwały:
Nr XXX/204/2013

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie: