O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka informuje, że w dniu 26 lipca 2013 roku działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych
do oddania w dzierżawę.

 Wykaz wywieszony będzie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Krajence ul. Wł. Jagiełły 9 oraz na stronie internetowej www.bip.krajenka.pl