W sprawie:
przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Krajenka

Data uchwały:
2013-09-26

Numer uchwały:
Nr XXXIII/233/2013

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie: