W sprawie:
sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Data uchwały:
2013-10-30

Numer uchwały:
Nr XXXIV/242/2013

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2013-10-30