W sprawie:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-blemów Alkoholowych na rok 2014

Data uchwały:
2013-12-20

Numer uchwały:
Nr XXXV/245/2013

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2013-12-20