W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025

Data uchwały:
2013-12-20

Numer uchwały:
Nr XXXV/247/2013

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2013-12-20