W sprawie:
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krajenka w 2014 roku

Data uchwały:
2014-02-28

Numer uchwały:
XXXVI/255/2014

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2014-04-04