W sprawie:
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

Data uchwały:
2014-02-28

Numer uchwały:
Nr XXXVI/263/2014

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2014-02-28