W sprawie:
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Data uchwały:
2014-02-28

Numer uchwały:
Nr XXXVI/264/2014

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2014-02-28