Krajenka, dnia 08 lutego 2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych  z zakresu zadań własnych Gminy i Miasta Krajenka realizowanych w 2017 r.

            Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka informuje, że na ogłoszony Zarządzeniem Nr 244/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy i Miasta Krajenka realizowanych w 2017 r. przyznał następujące dotacje:

a)     z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla podmiotów i zadań  realizowanych w 2017 roku:

  1. UKS „Olimp” w Skórce – tytuł zadania – „Uczestniczenie dzieci i młodzieży z gminy Krajenka w szkoleniach lekkoatletycznych w tym udział w obozach sportowych i zawodach lekkoatletycznych – 3.000 zł
  2. Stowarzyszenie „Satori” w Jastrowiu – tytuł zadania - „Szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Krajenka w sztukach walki i udział w turniejach w kraju i na świecie – 9.000 zł
  3. Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w Pile sekcja w Krajence – tytuł zadania – „Szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Krajenka w sztukach walki i udział w turniejach w kraju i na świecie – 4.000 zł
  4. Towarzystwo Miłośników Krajenki – tytuł zadania „ Prowadzenie Szkółki tenisa Ziemnego w Krajence – 20.000 zł
  5. UKS „Spartanki” Złotów – tytuł zadania – „ Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z gminy Krajenka- udział w zawodach „czwartki LA” – 3.000 zł
  6. UKS „Olimp” w Skórce – tytuł zadania – Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z gminy Krajenka – zajęcia sportowe, udział w turniejach i zawodach sportowych w tym zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do ich realizacji – 3.500 zł

b)     z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla podmiotów i zadań realizowanych w 2017 roku:

7.      UKS „Olimp” w Skórce – tytuł zadania – Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć

      sportowych w ramach UKS dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krajenka 2.500 zł.

8.     Towarzystwo Miłośników Krajenki – tytuł zadania „ Organizacja Gminnego Dnia Dziecka dla dzieci z terenu gminy Krajenka 10.000 zł.

 

B U R M I S T R Z

     Stefan Kitela