Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych na koniec I kwartału 2018 roku

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka podaje do publicznej wiadomości informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

 

W I kwartale 2018 roku nie dokonano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

 

                                                                                  Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka

                                                                                              / - / Stefan Kitela