INFORMACJA

BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

o wykazie miejsc na terenie Gminy i Miasta Krajenka, na których są zlokalizowane tablice, gabloty lub słupy ogłoszeniowe, przeznaczone na urzędowe obwieszczenia wyborcze oraz na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych przez komitety wyborcze

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 05.01.2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754) podaje się wykaz miejsc na terenie Gminy i Miasta Krajenka, na których są zlokalizowane tablice, gabloty lub słupy ogłoszeniowe, przeznaczone na urzędowe obwieszczenia wyborcze oraz bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych przez komitety wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:

1. Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie:

Miejscowość

Wyznaczone miejsca

     Krajenka                                

tablice ogłoszeń

słup ogłoszeniowy przy ul Domańskiego

     Krajenka Wybudowanie

tablica ogłoszeń

     Barankowo

tablica ogłoszeń

     Łońsko

tablica ogłoszeń

     Tarnówczyn

tablica ogłoszeń

     Pogórze

tablica ogłoszeń

     Czajcze-Leśnik

tablica ogłoszeń

     Żeleźnica

 tablica ogłoszeń przy świetlicy wiejskiej

     Paruszka

tablica ogłoszeń

     Dolnik

tablica ogłoszeń

     Głubczyn

tablica ogłoszeń

     Augustowo

tablica ogłoszeń

     Śmiardowo Krajeńskie

tablice ogłoszeń

     Podróżna

tablice ogłoszeń

     Maryniec

tablice ogłoszeń

     Skórka

tablice ogłoszeń

     Wąsoszki

tablica ogłoszeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

3. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

  Burmistrz

Gminy i Miasta Krajenka

                          /-/Stefan Kitela