Krajenka, 13 czerwca 2019 roku

 

OGŁOSZENIE

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka informuje, że na ogłoszony zarządzeniem Nr 77/2019 z dnia 15 maja 2019 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży” wybrano ofertę złożoną przez Caritas parafii p.w. św. Anny w Krajence, ul. Szkolna 1, 77-430 Krajenka.

Na realizację w/w zadania została przyznana kwota dotacji w wysokości 20.000,00 zł.