Informujemy, że sesja zaplanowana na dzień 19 marca br. została odwołana.

Sesja zwołana na dzień 26 marca br. na godz. 9.00 została przełożona na dzień 7 kwietnia 2020 roku na godz. 15.00.

Na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. , Poz. 56) informuję, że sesja Rady Miejskiej w Krajence odbędzie się w trybie zdalnym.