WYKAZ MIEJSC

przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

Miejscowość

Wyznaczone miejsca

     Krajenka                                

tablice ogłoszeń

słup ogłoszeniowy przy ul Domańskiego

     Krajenka Wybudowanie

tablica ogłoszeń

     Barankowo

tablica ogłoszeń

     Łońsko

tablica ogłoszeń

     Tarnówczyn

tablica ogłoszeń

     Pogórze

tablica ogłoszeń

     Czajcze-Leśnik

tablica ogłoszeń

     Żeleźnica

 tablica ogłoszeń przy świetlicy wiejskiej

     Paruszka

tablica ogłoszeń

     Dolnik

tablica ogłoszeń

     Głubczyn

tablica ogłoszeń

     Augustowo

tablica ogłoszeń

     Śmiardowo Krajeńskie

tablice ogłoszeń

     Podróżna

tablice ogłoszeń

     Maryniec

tablice ogłoszeń

     Skórka

tablice ogłoszeń

     Wąsoszki

tablica ogłoszeń