O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka informuje, że w dniu 24.06.2020 roku działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 tj.) podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie.

Wykaz wywieszony zostanie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Krajence pod adresem www.bip.krajenka.pl.