W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, użyczenia zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 z późn. zm.).

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

KW

Powierzchnia

Położenie nieruchomości

Opis

Przeznaczenie

Termin zagospodarowania

Terminy wnoszenia opłat

Okres umowy

Wysokość czynszu

1.

działka nr cz. 3/5

KW 20962

0,20 ha

Krajenka – obręb 84

RVI, Bi

rola

01.09.2020

do 15 września każdego roku

do 3 lat

0,83 q

2.

działka nr 549/2

KW 20714

0,81 ha

Krajenka – obręb 65

ŁIV, PsVI, ŁV, N

rola

01.09.2020

do 15 września każdego roku

do 3 lat

3,80 q

3.

działka nr cz. 64/3

KW 21862

0,66 ha

Krajenka – obręb 65

RV, RVI, PsV

rola

01.09.2020

do 15 września każdego roku

do 3 lat

3,30 q

4.

działka nr 370/1

KW 20605

0,78 ha

Paruszka

RV, RVI

rola

01.09.2020

do 15 września każdego roku

do 3 lat

3,90 q

5.

działka nr 11/3

PO1Z/00021711/1

0,42 ha

Skórka

RV, PsVI

rola

01.09.2020

do 15 września każdego roku

do 3 lat

2,10 q

6.

działka nr 625/2

KW 27179

0,6877 ha

Krajenka – obręb 65

RIVa, RV

rola

01.09.2020

do 15 września każdego roku

do 3 lat

3,80 q

7.

działka nr cz.708/2

działka nr cz. 711/2

KW 20692

1,95 ha

Podróżna

RIVa, RIVb, RV, RVI

rola

01.09.2020

do 15 września każdego roku

do 3 lat

11,30 q

8.

działka nr cz. 158/1

KW 20061

0,2765 ha

Krajenka – obręb 85

PsIII

rola

01.09.2020

do 15 września każdego roku

do 3 lat

2,00 q

9.

działka nr 132

KW 20714

3,34 ha

Krajenka – obręb 65

RIVa, RV, RVI

rola

01.09.2020

do 15 września każdego roku

do 3 lat

17,00 q

10.

działka nr 26/7

KW 8778

0,1577 ha

Krajenka – obręb 84

RIVb, PsIV

rola

01.09.2020

do 15 września każdego roku

do 3 lat

1,00 q

11.

działka nr 136

KW 20069

0,0951 ha

Krajenka – obręb 86

RV

rola

01.09.2020

do 15 września każdego roku

do 3 lat

0,50 q

12.

działka nr 138

KW 20069

0,0402 ha

Krajenka – obręb 86

RV

rola

01.09.2020

do 15 września każdego roku

do 3 lat

0,30 q

13.

działka nr 96/1

KW 28526

1,06 ha

Żeleźnica

RIVa, RIVb, RV, N

rola

01.09.2020

do 15 września każdego roku

do 3 lat

4,50 q

14.

działka nr cz. 62

PO1Z/00020691/7

0,35 ha

Augustowo

RVI

rola

01.09.2020

do 15 września każdego roku

do 3 lat

1,80 q

15.

działka nr cz. 288/3

KW 20574

0,39 ha

Głubczyn

RVIa, RIVb

rola

01.09.2020

do 15 września każdego roku

do 3 lat

2,40 q

16.

działka nr cz. 29/6

działka nr 29/17

KW 5177

0,45 ha

Krajenka – obręb 84

RV

rola

01.10.2020

do 15 września każdego roku

do 3 lat

3,20 q

17.

działka nr 344/3

działka nr cz. 344/4

PO1Z/00020720/0

0,12 ha

Głubczyn

RIVa

rola

01.09.2020

do 15 września każdego roku

do 3 lat

0,80 q

18.

działka nr 14/2

KW 29180

0,5072 ha

Dolnik

RIIIb, RIVa, PsV

rola

01.10.2020

do 15 września każdego roku

do 3 lat

3,10 q

19.

działka nr 52/3

KW 29180

1,2009 ha

Dolnik

RIVa, RIVb, RV

rola

01.09.2020

do 15 września każdego roku

do 3 lat

10,20 q

20.

działka nr cz. 1086/1

PO1Z/00020763/3

1,27 ha

Krajenka – obręb 65

RIIIb

rola

01.09.2020

do 15 września każdego roku

do 3 lat

9,10 q

21.

działka nr 782

KW 21755

0,24 ha

Krajenka – obręb 65

RIVa, ŁIV

rola

01.09.2020

do 15 września każdego roku

do 3 lat

1,70 q

22.

działka nr cz. 116

KW 40244

0,9352 ha

Krajenka – obręb 86

RV, RVI

rola

01.09.2020

do 15 września każdego roku

do 3 lat

5,00 q

23.

działka nr cz. 122/4

PO1Z/00020700/4

2,8839 ha

Krajenka – obręb 86

RV, RVI, PsVI, PsIV

rola

01.09.2020

do 15 września każdego roku

do 3 lat

15,00 q

24.

działka nr cz. 131/1

KW 20075

4,45 ha

Krajenka – obręb 86

RV, RVI

rola

01.09.2020

do 15 września każdego roku

do 3 lat

22,30 q

25.

działka nr cz. 62

PO1Z/00020691/7

1,37 ha

Augustowo

RVI, LsVI, N

rola

01.09.2020

do 15 września każdego roku

do 3 lat

0,12 m3 drewna

2,30 q

26.

działka nr 3/4

KW 20962

0,2212 ha

Krajenka – obręb 84

RV, RVI

rola

01.09.2020

do 15 września każdego roku

do 3 lat

1,20 q

27.

działka nr cz. 72/1

PO1Z/00051605/4

32 m2

Krajenka – obręb 86

Bi

cele składowe

01.08.2020

do 10 każdego miesiąca

do 3 lat

0,51 zł/m2 netto

28.

działka nr cz. 72/2

PO1Z/00051605/4

25 m2

Krajenka – obręb 86

Bi

cele składowe

01.08.2020

do 10 każdego miesiąca

do 3 lat

0,51 zł/m2 netto

29.

działka nr cz. 12/4

KW 43845

9,60 m2

Krajenka – obręb 86

Bp, Bi

cele składowe

01.09.2020

do 10 każdego miesiąca

do 3 lat

0,51 zł/m2 netto

30.

działka nr cz. 12/3

PO1Z/00020076/0

30 m2

Krajenka – obręb 86

LsIII, Bi, Bp

grunt pod garaż konstrukcji nietrwałej

01.08.2020

do 10 każdego miesiąca

do 1 roku

0,96 zł/m2 netto

31.

działka nr cz. 214/3

KW 13061

18 m2

Krajenka – obręb 85

Bp

grunt pod garaż konstrukcji nietrwałej

01.09.2020

do 10 każdego miesiąca

do 3 lat

0,96 zł/m2 netto

32.

działka nr cz. 13/4

PO1Z/00020076/0

15 m2

Krajenka – obręb 86

RIVa, Bp

grunt pod garaż konstrukcji nietrwałej

01.10.2020

do 10 każdego miesiąca

do 1 roku

0,96 zł/m2 netto

33.

działka nr cz. 69/5

PO1Z/00020081/8

20 m2

Krajenka – obręb 85

dr

grunt na cele handlowo-usługowe

01.09.2020

do 10 każdego miesiąca

do 1 roku

7,32 zł/m2 netto

34.

działka nr cz. 13/4

PO1Z/00020076/0

448 m2

Krajenka – obręb 86

RIVa, Bp

uprawa warzyw

04.08.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

35.

działka nr cz. 36/5

KW 22276

947 m2

Skórka

RV, PsV

uprawa warzyw

01.09.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

36.

działka nr 77/2

PO1Z/00020722/4

483 m2

Krajenka – obręb 85

Bp

uprawa warzyw

16.07.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

37.

działka nr cz. 72/2

PO1Z/00051605/4

600 m2

Krajenka – obręb 86

Bi

uprawa warzyw

01.08.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

38.

działka nr cz. 81

PO1Z/00005756/0

6973 m 2

Krajenka – obręb 86

RIVa, RIVb, RV, RVI

uprawa warzyw

01.09.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

39.

działka nr cz. 158/1

KW 20061

2900 m2

Krajenka – obręb 85

S-RIIIb, RIIIb, PsIII

uprawa warzyw

01.09.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

40.

działka nr 89

 

516 m2

Krajenka – obręb 85

RIVb

uprawa warzyw

01.09.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

41.

działka nr 137/2

KW 20061

340 m2

Krajenka – obręb 85

S-RIIIb

uprawa warzyw

01.09.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

42.

działka nr 93

KW 20061

523 m2

Krajenka – obręb 85

RV

uprawa warzyw

01.09.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

43.

działka nr cz. 97

KW 20061

611 m2

Krajenka – obręb 85

RV

uprawa warzyw

01.09.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

44.

działka nr 28/13

KW 32969

100 m2

Krajenka – obręb 86

RIVa

uprawa warzyw

01.09.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

45.

działka  nr cz. 213/29

KW 20705

1000 m2

Krajenka – obręb 85

RIVb, ŁIII

uprawa warzyw

01.09.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

46.

działka nr cz. 127      

KW 20061

109 m2

Krajenka – obręb 85

S-RIIIb

uprawa warzyw

01.09.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

47.

działka nr cz. 280/1

PO1Z/00020677/3

270 m2

Krajenka – obreb 84

RV

uprawa warzyw

01.09.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

48.

działka nr 383

KW 20679

123 m2

Krajenka – obręb 84

dr

uprawa warzyw

01.09.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

49.

działka nr cz. 79/12

działka nr cz. 78/1

KW 19434

KW 20258

402 m2

Krajenka – obręb 85

Bp

uprawa warzyw

01.09.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

50.

działka nr 131

KW 20061

211 m2

Krajenka – obręb 85

S-RIIIb

uprawa warzyw

01.09.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

51.

działka nr cz. 303

PO1Z/00020677/3

283 m2

Krajenka – obręb 84

RV, B

uprawa warzyw

01.09.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

52.

działka nr 503/1

PO1Z/00020329/9

100 m2

Krajenka – obręb 84

Bp

uprawa warzyw

01.09.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

53.

działka nr 169/2

PO1Z/00020589/9

358 m2

Krajenka – obreb 85

RV, B

uprawa warzyw

01.09.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

54.

działka nr 139/2

KW 20061

241 m2

Krajenka – obręb 85

S-RIIIb

uprawa warzyw

01.09.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

55.

działka nr 28/10

działka nr 27/6

KW 32972

KW 32968

194 m2

Krajenka – obręb 86

RIVa

uprawa warzyw

01.09.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

56.

działka nr cz. 92

KW 20061

341 m2

Krajenka – obręb 85

RIVb

uprawa warzyw

01.09.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

57.

działka nr cz. 347

KW 8421

347 m2

Krajenka – obręb 84

Bp

uprawa warzyw

01.09.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

58.

działka nr 142

KW 20061

277 m2

Krajenka – obręb 85

S-RIIIb

uprawa warzyw

01.09.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

59.

działka nr cz. 9/4

PO1Z/00006470/8

500 m2

Krajenka – obręb 84

Bz, Bi

uprawa warzyw

01.09.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

60.

działka nr 126

KW 20061

461 m2

Krajenka – obręb 85

S-RIIIb

uprawa warzyw

01.09.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

61.

działka nr 27/3

KW 32967

983 m2

Krajenka – obręb 86

RIVa

uprawa warzyw

01.09.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

62.

działka nr cz. 30

PO1Z/00020072/2

300 m2

Krajenka – obręb 84

Lz

uprawa warzyw

01.09.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

63.

działka nr cz. 6/18

PO1Z/00020720/0

400 m2

Głubczyn

RVI

uprawa warzyw

01.09.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

64.

działka nr 82/5

PO1Z/00019444/1

830 m2

Krajenka – obręb 84

RIVa

uprawa warzyw

01.09.2020

do 31 lipca każdego roku

do 1 roku

0,06 zł/m2 netto

65.

działka nr cz. 191/2

PO1Z/00020722/4

128 m2

Krajenka – obręb 85

B

uprawa warzyw

01.09.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

66.

działka nr 317

KW 40686

536 m2

Krajenka – obręb 85

Bp

uprawa warzyw

01.09.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

67.

działka nr cz. 303

PO1Z/00020677/3

283 m2

Krajenka – obręb 84

RV, B

uprawa warzyw

01.09.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

68.

działka nr cz. 12/3

PO1Z/00020076/0

300 m2

Krajenka – obręb 86

LsIII, BI, Bp

uprawa warzyw

01.08.2020

do 31 lipca każdego roku

do 1 roku                

0,06 zł/m2 netto

69.

działka nr cz. 19

PO1Z/00020060/5

500 m2

Krajenka – obręb 85

Bi

uprawa warzyw

01.09.2020

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

70.

działka nr cz. 58/3

PO1Z/00020715/2

172 m2

Krajenka – obręb 84

RIVa

uprawa warzyw

04.08.2020

do 31 lipca każdego roku

do 1 roku

0,06 zł/m2 netto

71.

działka nr cz. 55/12

KW 20083

15 m 2

Krajenka – obręb 84

dr

grunt pod garaż konstrukcji nietrwałej

22.09.2020

do 10 każdego miesiąca

do 1 roku

0,96 zł/m2 netto

72.

działka nr cz. 8191/4

PO1Z/00041070/1

1178,50 m2 – grunt

99,10 m2 – budynek użytkowy

Skórka – obręb 77

Bi, Bz

użyczenie

25.08.2020

-

do 3 lat

Biorący w użyczenie – Piotr Król

73.

działka nr 383/1

KW20352

0,34 ha

Podróżna – obręb 83

RIVa, W-PsIV, PsIV

rola

01.09.2020

do 15 września każdego roku

do 3 lat

2,40 q

74.

działka nr 197

KW 28521

0,2781 ha

Augustowo

RV

rola

01.08.2020

do 15 września każdego roku

do 3 lat

1,40 q