Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektów dokumentów pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2022-2027" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i  Miasta Krajenka na lata 2022-2027"