Komisja Społeczna:

1) Bogdan Długosz - Członek Komisji

2) Piotr Jończyk - Członek Komisji

3) Anatol Najmowicz - Członek Komisji

4) Mariola Seredyn - Wiceprzewodnicząca Komisji

5) Regina Witkowicz - Przewodnicząca Komisji