1.     Nr 20/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka - rejon ul. Bydgoskiej

 

2.     Nr 21/96 z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka – rejon ul. Złotowskiej;

 

3.     Nr 22//96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka - rejon ul. Domańskiego;

 

4.     Nr 23/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka wieś Głubczyn;

 

5.     Nr 20/97 z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka;

 

6.     Nr 15/99 z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka na obszarze wsi Głubczyn (Dz.Urz.Woj.Wielkop. Nr 25, poz. 516);

 

7.     Nr 3/2000 z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka, w gminie Krajenka - dla terenu zabudowy jednorodzinnej (Dz.Urz.Woj.Wielkop. Nr 33, poz. 385);

 

8.     Nr 4/2000 z dnia 25 lutego 2000r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka we wsi Skórka Dz.Urz.Woj.Wielkop. Nr 33, poz. 386);

 

9.     Nr 13/2000 z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka na obszarze wsi Żeleźnica – dla terenu zabudowy produkcyjnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej (Dz.Urz.Woj.Wielkop. Nr 64, poz.854);

 

10.  Nr 14/2000 z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka – dla terenu zabudowy rzemieślniczej (Dz.Urz.Woj.Wielkop. Nr 66, poz. 883);

 

11.  Nr 16/2000 z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka dla terenu zawartego pomiędzy ul. Parkową, V Dzielnicy a rowem (Dz.Urz.Woj.Wielkop. Nr 60, poz. 809);

 

12.  Nr 17/2000 z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka dla terenu w rejonie ul. Domańskiego, Młyńskiej, nad rzeką Głomią (Dz.Urz.Woj.Wielkop. Nr 60, poz. 810) ;

 

13.  Nr 18/2000 z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka na obszarze wsi Żeleźnica dla terenu zabudowy mieszkaniowej (Dz.Urz.Woj.Wielkop. Nr 60, poz. 811);

 

14.  Nr 36/2000 z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka dla terenu zabudowy mieszkaniowej (Dz.Urz.Woj.Wielkop. Nr 10, poz. 135);

 

15.  Nr 37/2000 z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka dla terenu zabudowy mieszkaniowej (Dz.Urz.Woj.Wielkop. Nr 10, poz. 136);

 

16.  Nr 38/2000 z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka dla terenu zabudowy produkcyjno- usługowo-mieszkaniowej (Dz.Urz.Woj.Wielkop. Nr 10, poz. 137);

 

17.  Nr 39/2000 z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka dla terenu położonego w rejonie ul. Dworcowej i Bydgoskiej (Dz.Urz.Woj.Wielkop. Nr 10, poz. 138);

 

18.  Nr 21/01 z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka – dla terenu zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjnej z usługami (Dz.Urz.Woj.Wielkop. Nr 110, poz. 2096);

 

19.  Nr 14/02 z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulic Rynek i Kościuszki (dz.Urz.Woj.Wielkop. Nr 118, poz. 3288);

 

20.  Nr 25/02 z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka - dla terenu zabudowy jednorodzinnej i usług sportowych (Dz.Urz.Woj.Wielkop. Nr 146, poz. 3966);

 

21.  Nr IX/41/03 z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka – dla terenu zabudowy produkcyjno-usługowo-mieszkaniowej (Dz.Urz.Woj.Wielk. Nr 140, poz. 2637);

 

22.  Nr IX/42/03 z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka dla terenu zabudowy jednorodzinnej i komunikacji (Dz.Urz.Woj.Wielk. Nr 140, poz. 2638);

 

23.  Nr XXXI/173/05 z dnia 30.06.2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulicy Bydgoskiej (Dz.Urz.Woj.Wielkop. z dnia 16.09.2005r. Nr 138, poz. 3832);

 

24.  Nr XXXI/174/05 z dnia 30.06.2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głubczyn w gminie Krajenka (Dz.Urz.Woj.Wielkop. z dnia 16.09.2005r. Nr 138, poz. 3833);

 

25.  Nr VIII/47/07 z dnia 18.05.2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka (Dz.Urz.Woj.Wielkop. z dnia 6.07.2007r. Nr 101, poz. 2449);

 

26.  Nr XXV/169/09 z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka w obrębie wsi Skórka i Głubczyn (Dz.Urz.Woj.Wielkop. Nr 45, poz. 672)