W sprawie:
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej dla osób objętych pomocą w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakre

Data uchwały:
2014-02-28

Numer uchwały:
XXXVI/253/2014

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2014-04-05