WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2013 ROKU

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze późn. zm.)  

 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA KRAJENKA

 


podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej na podstawie art.12 ust.1 pkt 4 i art. 13 ust.1 pkt 2b) ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381)

 

 1. Katarzyna Justyna Kaliska
 2. Jarosław Juliusz Jęśko
 3. Szymon Piotr Kaźmierczak
 4. Ilona Kaźmierczak
 5. Marzena Bieniek
 6. Krzysztof Bieniek
 7. Wiktor Wienke
 8. Joanna Wienke
 9. Elżbieta Michoń
 10. Maciej Michoń
 11. Edward Zaręba
 12. Grzegorz Mirr
 13. Urszula Mirr
 14. Jarosław Rek
 15. Grażyna Rek
 16. Kazimierz Niedźwiecki

 

 

Krajenka, dnia 27 maja 2014 r.

 

                                                                    BURMISTRZ

    GMINY I MIASTA KRAJENKA

 

 

             (-) STEFAN KITELA