WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ORAZ KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ  W 2015 ROKU.   

      Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f, g, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. ), podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

 

    Umorzenie

Lp.

Nazwisko i imię, nazwa

Rodzaj należności

Wysokość kwoty w zł

Przyczyna  umorzenia

1.

Politycka Katarzyna

 

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości z odsetkami

851,67

ważny interes podatnika

2.

Rusiecki Jacek

 Odsetki z tytułu zaległego podatku od nieruchomości

7 004,00

ważny interes podatnika

 

   Odroczenie terminów płatności

Lp.

Nazwisko i imię, nazwa

Rodzaj należności

Przyczyna odroczenia

1.

Łukasik Waldemar

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości z odsetkami

ważny interes podatnika

 

   Rozłożenie na raty

Lp.

Nazwisko i imię, nazwa

Rodzaj należności

Przyczyna rozłożenia na raty

1.

      Zdrenka Marta

 

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości z odsetkami

ważny interes podatnika

2.

         Suder Jerzy

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości z odsetkami

ważny interes podatnika

3.

Politycka Katarzyna

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości z odsetkami

ważny interes podatnika

 

 

 

 

 

                                                       

  Pomoc publiczna de minimis - umorzenie

Lp.

Nazwisko i imię, nazwa

Rodzaj należności

Wysokość kwoty w zł

Przyczyna  umorzenia

1.

Sygnowski Sławomir

 

Zaległość z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami

2 379,00

ważny interes podatnika

 

                                                                                 

 

 

 

                                                                                    Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka

                                                                                              /-/ Stefan Kitela