Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 21 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przemysłową, elektroenergetyczną z możliwością realizacji inwestycji poprzez budowę kilku instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 21 MW na działkach 552/44 oraz

552/45 w miejscowości Głubczyn, gmina Krajenka.