WYKAZ   OSÓB  PRAWNYCH  I  FIZYCZNYCH ORAZ  JEDNOSTEK  ORGANIZACYJNYCH  NIE  POSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ,   KTÓRYM  W  ZAKRESIE  PODATKÓW   UDZIELONO  ULG,  ODROCZEŃ,  UMORZEŃ  LUB  ROZŁOŻONO  SPŁATĘ  NA  RATY ORAZ KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W  2009 ROKU

 

          Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f,g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

  

 

UMORZENIA

 

Lp.

Nazwisko i imię, nazwa

Wysokość kwoty w zł

Przyczyna  umorzenia

1.

Kurowski Andrzej

5575,60

ważny interes podatnika

2.

Kocińska Marzena

2107,00

ważny interes podatnika

3.

Sawicka Mariola

845,00

ważny interes podatnika

4.

Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej

113267,06

ważny interes podatnika

5.

Dobrowolski Henryk

1150,65

ważny interes podatnika

6.

Ochotnicza Straż Pożarna

1570,80

ważny interes podatnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI,

ROZŁOŻENIE NA  RATY

 

 

Lp.

Nazwisko i imię, nazwa

1.

Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej

  

WYKAZ OSÓB / PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

 

 

 

 


1

Andruszkiewicz Grzegorz

2

Bannach Czesław

3

Barabasz Krzysztof

4

Barabasz Małgorzata

5

Baranowicz Przemysław

6

Baranowska Anna

7

Barański Andrzej

8

Baron Piotr

9

Bartenowski Wiesław

10

Bator Andrzej

11

Bator Genowefa

12

Bator Jan

13

Bator Stanisław

14

Bator Zdzisław

15

Bąbiński Bogusław

16

Bąbiński Stanisław

17

Bąkowska Monika

18

Bieniek Krzysztof

19

Bieniek Paweł

20

Bihun Jerzy

21

Bilski Jan

22

Bondos Krzysztof

23

Boroch Stanisław

24

Brodecki Stanisław

25

Brzeczkowska Magdalena

26

Brzeziński Andrzej

27

Brzeziński Chrystian

28

Budnik Bernadeta

29

Budnik Tadeusz

30

Bukowy Marian

31

Burda Piotr

32

Burda Stanisław

33

Chałubczyński Piotr

34

Clebosz Bogusław

35

Cofał Krzysztof

36

Czajkowska Krystyna

37

Czapla Elwira

38

Czapla Zbigniew

39

Dąbrowski Józef

40

Długosz Bogdan

41

Drewniak Henryk

42

Fornal Jan

43

Gajewski Karol

44

Gano Piotr

45

Głyżewski Dariusz

46

Głyżewski Marian

47

Gnat Dominik

48

Gniot Elżbieta

49

Golla Eugeniusz

50

Górecka Irena

51

Górniak Piotr

52

Górska Beata

53

Górski Kazimierz

54

Grabowski Edmund

55

Gradowski Jan

56

Graj Henryk

57

Graj Renata

58

Grudzień Sabina

59

Grygiel Danuta

60

Grygiel Zenona

61

Gryz Adam

62

Grzesik Gabriela

63

Grześk Piotr

64

Gugała Edward

65

Gugała Waldemar

66

Hermann Feliks

67

Izban Krzysztof

68

Jarno Jan

69

Jasiak Zdzisław

70

Kaczmarek Agnieszka

71

Kaczmarek Leszek

72

Kaliski Andrzej

73

Kaliski Stefan

74

Kasperkiewicz Adam

75

Kasprowicz Krzysztof

76

Kasznia Marian

77

Kaźmierczak Honorata

78

Kępiński Marcin

79

Klaczyński Adam

80

Klejna Krzysztof

81

Klocek Marcin

82

Kloska Mariusz

83

Kobyłka Zbigniew

84

Kolat Tadeusz

85

Konnak Piotr

86

Kopinke Bernard

87

Kowalski Dezyderiusz

88

Krawczyk Mirosław

89

Krokos Grzegorz

90

Król Jan

91

Król Janusz

92

Król Marian

93

Król Mieczysław

94

Kuczyński Henryk

95

Kurcin Piotr

96

Kurczyński Jan

97

Kurzawa Adam

98

Kuś Józef

99

Łazarowicz Kazimierz

100

Łomińska Bożena

101

Łomiński Jerzy

102

Łosoś Paweł

103

Machnowska Alicja

104

Maciejewska Zofia

105

Maciejewski Jan

106

Maciejewski Jerzy

107

Madej Ewa

108

Marczykowski Piotr

109

Marlewski Henryk

110

Marlewski Józef

111

Marlewski Zenon

112

Marlewski Zygmunt

113

Martenka Kilian

114

Martyn Joanna

115

Michalski Henryk

116

Michałek Jerzy

117

Michoń Elżbieta

118

Miłoch Krzysztof

119

Miłoch Tadeusz

120

Mir Bernard

121

Misiak Ryszard

122

Moczadło Krystyna

123

Mołdrzyk Kazimierz

124

Morgulec Andrzej

125

Mrotek Krzysztof

126

Mucha Krzysztof

127

Narzyna Zdzisław

128

Niedźwiecki Kazimierz

129

Nowacki Wiktor

130

Nylec Jadwiga

131

Okoń Waldemar

132

Olszewski Henryk

133

Olszewski Piotr

134

Orłowski Ireneusz

135

Owczarek Eugeniusz

136

Owczarek Sylwester

137

Piejek Zenon

138

Pietrzak Marek

139

Piotrowski Piotr

140

Piwowarczyk Małgorzata

141

Plebanik Sylwester

142

Płoski Czesław

143

Pobereżny Jarosław

144

Popławski Adam

145

Prokop Eugeniusz

146

Prokop Marzena

147

Przeds.Rol-Hand.-Usł „Agrosad”

148

Radke Łukasz

149

Radke Roman

150

Radke Tomasz

151

Rogenbuk Norbert

152

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna

153

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy

154

Rusiecka Joanna

155

Rutkowski Jakub

156

Schudda Janusz

157

Serówka Janusz

158

Serwan Krzysztof

159

Sikora Marian

160

Skowiera Piotr

161

Skórnicki Jan

162

Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne

163

Stanek Krzysztof

164

Staśkowiak Anna

165

Staśkowiak Piotr

166

Stecyk Andrzej

167

Stecyk Anna

168

Stecyk Piotr

169

Stejbach Jadwiga

170

Stępień Dariusz

171

Stępień Krzysztof

172

Stępień Tadeusz

173

Stypa Tomasz

174

Sudoł Janusz

175

Suliński Janusz

176

Sygnowski Sławomir

177

Szdzuij Agnieszka

178

Tatara Stanisław

179

Terlikowska Marta

180

Terlikowski Edward

181

Terlikowski Kazimierz

182

Terlikowski Władysław

183

Teusz Krzysztof

184

Walos Stanisław

185

Weinstok Norbert

186

Wendland Alojzy

187

Wers Katarzyna

188

Węgrzyn Henryk

189

Węgrzyn Leon

190

Wicik Łukasz

191

Wicik Roman

192

Wielga Dominik

193

Wienke Wiktor

194

Winiarski Ryszard

195

Wiśniewski Piotr

196

Wiśniewski Przemysław

197

Wiśniewski Tadeusz

198

Wiśniewski Zygmunt

199

Włodarczyk Robert

200

Wojtecka Anna

201

Wruk Ryszard

202

Załachowski Michał

203

Załachowski Ryszard

204

Zamorski Stanisław

205

Zamorski Tadeusz

206

Zaremba Mieczysław

207

Zaręba Bronisław

208

Zawadzki Edward

209

Zaworski Rafał

210

Zbonik Leopold

211

Zelent Henryk

212

Zytur Brunon

213

Żarek Witold

 

 

 


                                                                                                               

                                                                                 

Uwaga:

Osoby / przedsiębiorstwa, którym w zakresie podatków udzielono umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty - stanowiące pomoc deminis, zostały ujęte w wykazie osób / przedsiębiorców, którym udzielono pomocy publicznej.

 

 

 

 Burmistrz

Gminy i Miasta Krajenka   

                                                     

                Janusz Szczerbiak