W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

Data uchwały:
2011-03-24

Numer uchwały:
VI/31/2011

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2011-03-24